W mit. chińskiej bogini ziemi. Jest płaską powierzchnią świata; bóstwem żeńskim, które jest pierwiastkiem yin w podstawowym systemie przeciwieństw, w jakim działa uniwersalne, bezosobowe prawo kosmosu dao. W symbolice Księgi Przemian (Yijing) jest przyjmującą, bierną siłą będącą dopełnieniem Tian (Nieba O). Dzięki jej współdziałającej z Tianem aktywności powstaje „10 000 rzeczy”, czyli świat zewnętrzny wraz z człowiekiem, którego wewnętrzna natura pochodzi od Tiana, jego cielesność zaś od ziemi (tak jest w konfucjanizmie, w taoizmie natura ludzka ma bezpośrednie zakorzenienie w dao). D. oznacza rzeczywistość przestrzenną, macierzyństwo, naturę, która rodzi, żywi i podtrzymuje wszystkie żyjące istoty; odnosi się również do zmysłowości. W sferze społecznej związana jest z poprawnością, z umiejętnością poddawania się kierownictwu innych, wymogom czasu, miejsca i osobowego przeznaczenia. Jej symbolem jest kobyła, która siłę i wytrwałe pokonywanie wielkich przestrzeni łączy z łagodnym oddaniem charakterystycznym dla krowy.

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *