W rei. azteckiej syn Małinalxoch, którą Huitzilopochtli podczas wędrówki Azteków zostawił w Malinalco, ponieważ usiłowała mu zagrozić, posługując się magią. Pragnąc pomścić znieważoną matkę, C. wystąpił zbrojnie wraz ze swymi zwolennikami przeciwko Huitzilopochtliemu. Został jednak pokonany i złożony w ofierze. W miejscu, gdzie serce C. zostało wrzucone do jeziora Texcoco, wyrosła opuncja, na której po latach usiadł orzeł, dając znak, że tułaczka Azteków dobiegła wreszcie końca. Opuncja ta, wraz z orłem stała się symbolem miasta-państwa Tenochtitlan, a obecnie widnieje w herbie państwa Meksyk. CORMAC MAC AIRT – w mit. irlandzkiej król Irlandii, najsławniejszy ze wszystkich królów. Odznaczał się niezwykłą mądrością. Średniowieczni historycy przypisują mu rządy na okres od 227 do 266 r. n.e. Czasami dodawano mu epitet Ulfhada („Długobrody”). Jego rządy przypadają na okres wielkich czynów Fionna mac Cumhaill, opisanych w Cyklu Fianny. C.m.A. był właścicielem 3 skarbów: gałęzi z 3 jabłkami, z których po potrząśnięciu wydobywała się muzyka lecząca choroby; cudownego pucharu, który rozpadał się na 3 części, gdy wypowiedziano kłamstwo, a wracał do poprzedniej formy, gdy powiedziano prawdę; miecza zadającego rany, który świecił w ciemnościach jak świeca i był tak ostry, że mógł rozciąć włos na wodzie. Dwa pierwsze skarby były prezentem od Manannana.

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *