BAAL (hebr. Ba‘al, ugar. Bal – „Pan, Właściciel”)

Epitet kananejskiego boga burzy, deszczu i urodzaju, Hadada. Najwcześniejsze wzmianki o nim pochodzą z Ebli w pn. Syrii z drugiej poł. III tysiącl. p.n.e., a następnie z Egiptu (zaklęcia z ok. 1800 r. p.n.e.). Najobszerniej o B. mówią poematy mitologiczne z Ugartit na pn. wybrzeżu Syrii, spisane w XIV w. p.n.e. Najczęściej B. jest w nich nazywany synem Dagana, ale parę razy za ...
Read More

BA XIAN

Ośmiu nieśmiertelnych taoizmu, którzy metodami magii, medytacji i alchemii osiągnęli doskonałą harmonię z uniwersalnym porządkiem wszechświata dao. Długie życie obejmujące nieskończoną liczbę cykli i transformacji jest, wg taoistów, naturalną i logiczną konsekwencją współgrania człowieka i kosmosu. Praktykowano rodzaje technik: weidan (zewnętrzny eliksir) i neidan (wewnętrzny e...
Read More

AZAZEL (hebr. ‘Aza’zel – „kozioł odesłany”)

Zły duch zamieszkujący pustynię. Wg Kpł 16, w Dniu Pojednania (hebr. jóm kippurtm) arcykapłan wkładał ręce na głowę kozła ofiarnego i wyznawał nad nim wszystkie winy Izraelitów. Tak obarczonego grzechami kozła wypędzano na pustynię do A. W apokryficznej Księdze Henocha A. jako demon pustyni uchodzi za szatana, sprawcę wszelkiego zła na ziemi. AZRAWKA - w mit. mordwińskiej (erza...
Read More

AWONAWILONA (zuni „Strażnik Dróg Życia”)

W rei. Indian Zuni (Ameryka Pn.) bóg-stwórca świata i praprzyczyna wszystkiego. Dwupłciowy, zwany „On-Ona”, jest najwyższym źródłem mocy życiowej i najpotężniejszym bóstwem. U zarania świata pływał w pierwotnej ciemności, aż posłał swoją myśl, która stała się mgłą zawierającą zarodki życia. Zmienił się w tarczę słoneczną, pod wpływem jego ciepła spadł deszcz, z którego powstał ...
Read More

AWALOKITESWARA

„Patrzący na Świat z Pełnymi Łez Oczyma”, tyb. Czenrezig, jap. Kannon bosatsu, Kanzeon, chiń. Kuan in - „Słuchająca dźwięku”) - bodhisattwa związany z Amitabhą, „Buddą Bezgranicznego Blasku”, reprezentuje nieograniczone współczucie wszystkich Buddów. Legenda mówi, że medytował, pragnąc gorąco wyzwolenia wszystkich istot, i kiedy ujrzał, że nie przyniosło to rezultatu, rozsypał ...
Read More

ATUM (eg. ltmw – „Pełny, Kompletny”)

Antropomorficzny demiurg starożytnego Egiptu utożsamiany z Ra i czczony w Junu (Heliopolis). Główna postać teologii heliopolitańskiej - pierwszy wyłoniony z Nunu byt widzialny. Ojciec i matka pierwszej pary bogów: Szu i Tefnut, naczelne bóstwo Enneady. W Tekstach Piramid występuje jako „prawzgórze”. Jedną z jego form jest też skarabeusz ( Chepre), a czasem nawet wąż. W Księdze ...
Read More

ATRACHASIS (bab. „Nadzwyczaj Mądry”)

Imię bohatera staro- babilońskiej wersji opowieści o potopie. Wg tego eposu, A. był pobożnym królem. Za posłuszeństwo wobec bogów ulitował się nad nim bóg Ea i ostrzegał go o kolejnych klęskach, jakie bogowie zsyłali dla zagłady ludzkości. Mówiąc do trzcinowej ściany - dla zachowania pozorów tajemnicy - ostrzegł go również o potopie i pouczył, jak ma zbudować statek i uchronić ...
Read More

ATLI

W mit. Germanów pn. bohater mający swój pierwowzór w królu Hunów Attyli (434-453), syn Budlego, brat Brunhildy, mąż Gudrun, władca krwawy i podstępny. Żądny złota zgotował okrutną śmierć swym szwagrom, Gunnarowi i Hogniemu (1), ale i jemu przeklęty przez Andwariego skarb przyniósł zgubę; zamordowani zostali pomszczeni przez Gudrun i syna Hógniego (1). Południowoger- mański odpo...
Read More

ATENA (gr. Athena)

jedna z głównych bogiń greckich, zaliczana do „dwunastki olimpijskiej”. Pochodzenie jej kultu jest dość tajemnicze. Najprawdopodobniej wywodzi się on z minojskiej Krety. W Grecji uważano A. za córkę Zeusa i jego pierwszej żony Metis. A. odegrała znaczną rolę w walce bogów z - gigantami: zabiła Pallasa, a Enkeladosa obezwładniła, przywalając go wyspą Sycylią. Gdy bogowie dzielil...
Read More

AŚWINOWIE (sanskr. Aśvini – „Końscy Bogowie”)

Indyjscy bliźniaczy bogowie, synowie Słońca -■ Surii (lub Nieba), boscy lekarze, poprzedzający świt. Związani są z przejściem światła w ciemność, i odwrotnie, i dlatego ich określenia są ambiwalentne. Przede wszystkim są świetliści, szybcy, młodzi, darzący powodzeniem i zdrowiem, do tego stopnia zżyci z ludźmi, że bogowie odmówili im udziału w ofiarach. Opisywani są jednak takż...
Read More
error: Content is protected !!