BELLONA

Starorzymska bogini wojny, uważana za żonę lub siostrę Marsa. Początkowo stanowiła dość nieokreśloną personifikację (bellum to po łacinie „wojna”), ale z czasem utożsamiono ją z greckim odpowiednikiem - boginią wojny Enyo. W połowie V w. p.n.e. wzniesiono B. świątynię w Rzymie, przed którą wykonywano ceremonie związane z wypowiedzeniem wojny: przewodniczący kapłańskiego kolegiu...
Read More

BELLEROFONT

W mit. greckiej syn Posejdona i córki króla Megary, Eurymedy lub - Eurynome. Jego „ludzkim” ojcem był król Koryntu, Glaukos (syn Syzyfa). Z powodu przypadkowego zabójstwa B. musiał opuścić ojczyznę. Udał się do Tirynsu, gdzie Steneboja, żona króla Projtosa, oskarżyła go przed mężem o próbę uwiedzenia jej. Projtos wysłał młodzieńca do swego teścia Iobatesa, króla Likii, prosząc ...
Read More

BAZIMU, badimo, molima

U ludów Bantu (Afryka) przodkowie, „żyjący zmarli”. Strażnicy moralności, opiekunowie społeczności, połączeni ze swoimi potomkami więzami solidarności rodowej, czuwają nad nimi darzą szczęściem tych, którzy składają im ofiary na ołtarzykach rodzinnych. Złych i występnych mogą karać nieszczęściami. Po pobycie w podwodnej krainie b. wcielają się w nowo narodzone dzieci. Często p...
Read More

BAT ARA GURU (malaj. Batara Guru)

Indonezyjski główny bóg utożsamiany z Alahatalą, Buddą i Siwą. Pod imieniem Manik wspominany w jawajskim poemacie kosmogonicznym Serat Manik Maja. Narodzony z jaja motyla. Sferą jego działania jest ziemia, Świat Środkowy zamieszkany przez ludzi. Jest sędzią i prawodawcą, nauczycielem prawa bogów, przodkiem i pierwszym władcą ludzi. Opiekuje się szczególnie stanem kapłańskim. Od...
Read More

BATA (eg. B3t3)

Egipski bóg wyobrażany pod postacią czarnego byka i główny bohater opowieści Dwaj bracia. B. wysłany przez swego brata Anupa ( Anubis) podczas siewów do domu po ziarno pada ofiarą swej szwagierki, która usiłuje go uwieść, a następnie oskarża przed mężem. Omamiony opowieścią żony Anup postanawia zabić brata, lecz zwierzęta kochające B. ostrzegają go ludzkim głosem. opuszcza dom...
Read More

BARLANGNĆ

Mityczna demonica- -zwodzicielka występująca w różnych odmianach w węgierskiej baśni magicznej (np. w Drzewie sięgającym nieba). Mieszka w mitycznej Krainie Pleśni ( Janczi). BARMAJE - w mit. perskiej legendarna krowa, która wykarmiła - Feriduna. BARSZAM W mit. ormiańskiej przeciwnik bogów i bohaterów (m.in. Arama i Wahagna - przodka Ormian, który był przeciwstawiany B. ...
Read More

BALOMA

Na Triobriandach (Melanezja) duchy zmarłych i przodkowie. B. są duchowym odbiciem człowieka, po jego śmierci żyjącymi w rodowych wioskach na wyspie Tuma. Gdy znudzą im się rozkosze i zabawy zaświatów, powracają w postaci zarodków do łona kobiet swego klanu. BALOR, Balar, Bolur - w mit. irlandzkiej tyran należący do generacji bóstw Fomóiri. Czasami nazywano go Bailcbheimneach („...
Read More

BALDR (sisl.; swn. Balder)

W mit. Germanów pn. umiłowany syn Odyna i Frigg, mąż Nanny, kochany przez wszystkie istoty, wzór wszelkich cnót i ideał urody (o niezwykle jasnej cerze, włosach rzęsach; tylko jeden bóg, - Njord, miał piękniejsze stopy). B. uważano za śmiałego przeciwnika bezprawia, ale o jego czynach nic nie wiadomo. Najobszerniejsze relacje dotyczą śmierci B. Gdy zaczęły go trapić złowróżbne ...
Read More

BAIAME

Bóg-Ojciec, najwyższa istota plemion pd.-wsch. Australii z grupy Kurnai, wszechmocny, o nieskończonej liczbie oczu i uszu, które pozwalają mu wszystko widzieć i słyszeć. Wyobrażany w postaci ludzkiej lub przodka totemicznego Emu. B. przybył z pd.-wschodu wraz ze swymi dwiema żonami i stworzył ludzi z drzewa i gliny (lub własnych odchodów). Nadał im prawa i zwyczaje, do dzisiaj ...
Read More

BAAL PEOR (hebr. Ba‘al Pe‘ór – „Pan Peoru”), Beelfegor

Lokalne bóstwo kananejskie, którego świątynia znajdowała się w Fo- gor, w górach Moabu w pobliżu ujścia Jordanu. W czasie postoju w Setim Izraelici, ulegając córkom Moabu, oddawali się rozwiązłemu kultowi tego boga. Za karę śmierć poniosło tam 24 tysiące Izraelitów (Lb 25, 1-18). BABA JAGA (wschodniosłow. „Starucha Mąk”) - słowiański duch leśny w postaci starej i brzydkiej wie...
Read More
error: Content is protected !!