BODHIDHARMA

Dwudziesty ósmy patriarcha tradycji buddyzmu zen, czyli „bezpośredniego przekazu”. Tradycja ta, jak głosi legenda, rozpoczęła się wtedy, gdy Budda, zamiast wygłosić kazanie, podniósł do góry kwiat. Ten gest zrozumiał jedynie Maha Kaśjapa i uzyskał w tym momencie oświecenie, które w podobnie niekonwencjonalny sposób przekazał następcom. B. przybył z Indii do Chin w VI w. i zapoc...
Read More

BLIŹNIACY

BOGOWIE WOJNY - bracia, herosi kulturowi i przodkowie występujący w mitach Indian obu Ameryk. U Algonkinów przeciwstawiani sobie jak Tawiskaron i Ioskeha, natomiast B. - B. W. Pueblo czy Hunahpu i Ixbalanque u Kicze działają zawsze razem i nierozdzielnie. W Ameryce Pd. bliźniacy o jednakowej mocy działają zwykle razem bądź mądrzejszy i silniejszy poprawia błędy słabszego i star...
Read More

BISHAMONTEN

Japońskie bóstwo o synkretycznym charakterze, jeden z „siedmiu bogów szczęścia” ( shichifukujin), bóg wojny i opiekun bogactwa. Jako jeden z 4 „Strażników Świata”/ „Strażników Czterech Kierunków Świata” (jap. shitenno - „Czterech Królów Niebiańskich”) identyfikowany bywa z hinduistycznym dewą Kubera, a przejęty został z mit. buddyjskiej. B. bywa również identyfikowany z hinduis...
Read More

BIAŁY DEW

Irański wódz Dewów w Mazanderanie. Ginie pokonany przez Rustama. W pierwotnym micie naturystycznym n ajprawdopodobniej chmura. BIEGGA-OLMAI (lap. „Człowiek-Wiatr”) - w mit. lapońskiej bóg wiatru, pogody, wód, w szczególności morza, i opiekun podróżnych, znany także jako Biegga-galles („Starzec-Wiatr”), a we wsch. Laponii Ilmaris (por. Ilmarinen). BIESY (z prasłow. besi - „strac...
Read More

BIAŁA BOGINII

Pochodząca z epoki brązu postać neolitycznej Bogini-Matki, której kult rozpowszechniony był w przedindoeuropejskiej Europie. Wg R. Gravesa, ośrodkiem kultu B. B. było pelazgijskie Argos, rozpowszechniony był też w Tracji (orgias- tyczny kult bogini Cotys). Oryginalnym jej imieniem mogło być Alfito „Blada”. Miała wiele imion i hipostaz, najistotniejsze były 3, oznaczone kolorami...
Read More

BHARACI (sanskr. Bharata)

W mit. indyjskiej wojowniczy potomkowie bohaterskiego króla Bharaty, wspominani w hymnach Rig Wedy. Innym człowiekiem o tym imieniu był pierwszy z władców ludzkości, znany ze swego pełnego ascezy życia i oddania dla boga Wisznu. BHARADWADZA (sanskr. Bharadvaja) Indyjski mędrzec i wieszcz, uważany za autora niektórych hymnów wedyjskich, opiekun Pandawów. Jedna z legend mów...
Read More

BERGELMIR (sisl. „Ryczący jak Niedźwiedź”)

W mit. Germanów pn. olbrzym, który wraz z żoną przeżył potop będący konsekwencją zabicia Ymira przez pierwszych asów. Schroniwszy się na krańcach świata, owa jedyna ocalała „przedpotopowa” para olbrzymów dała początek nowej generacji tych istot. BERSERKOWIE (sisl. berserkir, l.poj. berserkr - „odziany w skórę niedźwiedzią”) - w tradycji północnogermańskiej wojownicy dokonujący ...
Read More

BEOWULF

W mit. germańskiej (anglosaskiej) pogromca potworów pochodzący z plemienia Gautów, główny bohater nazwanego jego imieniem angielskiego poematu epickiego prawdopodobnie z końca VI w., zachowanego w rękopisie z końca X w. Spiesząc na ratunek duńskiemu królowi Hrothgarowi, ranił śmiertelnie monstrum zwane Grendelem, a następnie zabił równie potworną matkę Grendela, mieszkającą w j...
Read More

BENZAITEN, Benten

Bogini panteonu japońskiego, o synkrety- cznym charakterze, zaliczana do zespołu „siedmiu bogów szczęścia” (-+ shichifukujin), opiekunka urody, bogactwa i muzyki, ale także mądrości i wszelkich sztuk, patronka kupców, gejsz i tancerek. Identyfikowana bywa z hinduską Saraswati, boginią retoryki, poezji i muzyki. Jej kult w Japonii przyjął się w poł. VIII w. n.e., a okres najwięk...
Read More

BEM APA (węg. „Ojciec Bem”)

Generał Józef Bem, bohater narodowy Polski i Węgier. Wśród Siedmiogrodzian i Seklerów uważano go już w trakcie kampanii 1848/49 roku za postać nadludzką i zmartwychwstałego Jana Hunyadego (co wyraził dobitnie S. Petofi w wierszu Vajdahunyad): wspierało go wojsko duchów z Drogi Wojsk (- Csába), był nieśmiertelny, nietykalny dla pocisków i posiadał cudowny miecz Attyli zamieniony...
Read More
error: Content is protected !!