BRUNHILDA

W mit. Germanów pn. identyfikowana z walkirią - Sigr- drifą, córka króla Hunów Budlego, siostra Atlego. Zakochała się w - Sigurdzie, który uwolnił ją od kary Odyna za nieposłuszeństwo, a następnie znienawidziła go, gdy wyszło na jaw, że odgrywał rolę zalotnika, starając się o jej rękę dla Gunnara (zob. Gju- kungowie), sam będąc już mężem Gudrun. Urażona B. podjudzała męża przec...
Read More

BRIGIT („Wyniesiona”)

W mit. celtyckiej bogini z Tuatha De. Wg Glosariusza Cormaca, znawczyni filidhecht (poezji i tradycyjnego nauczania), jak również wróżenia i przepowiadania, dlatego też była czczona przez filidh (warstwa uczonych, filozofów). Wg tegoż tekstu, była córką Dagdy i miała 2 siostry o tym samym imieniu. Jedna z nich była patronką leczenia, a druga kowalstwa. W Galii 3 B. zwane są rów...
Read More

BRES (irl. „Piękny”)

W mit. irlandzkiej syn Elatha, króla - Fo- móiri, i Eriu, wywodzącej się z - Tuatha De. Wychowywał się wśród krewniaków matki. Wg Cath Maige Tuired („Bitwy pod Moytura”), B. to przydomek, a jego prawdziwe imię brzmiało Eochu Bres. Po utracie ręki przez Nuadu, Bres przejął w zastępstwie jego rządy. Nie był jednak łubiany przez Tuatha De z powodu skąpstwa i braku szacunku dla nau...
Read More

BRAN

W mit. walijskiej syn Llyra ( Lir), brat Branwen („Biała Pierś”) i Manawyddana ( Manannan), król Brytanii. Czasami nosi przydomek Bendigeit („Szczęśliwy” lub „Błogosławiony”). Odznaczał się ogromnym wzrostem i niezwykłą siłą. Zginął w bitwie stoczonej w Irlandii z królem Matholwchem, którego żoną była Branwen. Głowa B., zakopana w Londynie, strzegła tego miasta przed najeźdźcą....
Read More

BRAHMA (sanskr. Brahma)

Pierwszy z trójcy (trimurti) indyjskich bogów, obok Wisznu i Siwy. W przeciwieństwie do nich nie stał się uniwersalnym i absolutnym bogiem, nie jest też na ogół otaczany kultem. Przedstawiany jako czerwonoskóry mężczyzna z 4 rękami i 4 głowami. Pierw, posiadał 5 głów, ale jedną z nich spopielił swym spojrzeniem Siwa, gdy B. wyraził się o nim bez szacunku. Małżonką B. jest bogin...
Read More

BOG OJCIEC

W chrześcijaństwie pierwsza osoba Trójcy Świętej; wywodzi się ze ST (hebr. Jahwe; El, Elohim) i NT (gr. Theos). Zgodnie z orzeczeniami soborów IV w. (nicejskiego I i konstantynopolitańskiego I) jest pierwszą osobą Trójcy Świętej; w chrześcijańskim Bogu jest jedna natura i 3 osoby: Bóg Ojciec, Syn Boży ( Jezus), Duch Święty. W refleksji religijnej chrystianizmu B. O. jest stworz...
Read More

BORVO, Bormo, Bormanus

W mit. galijskiej bóstwo ściśle związane z wodami cieplicowymi, identyfikowany z greckim Apol- lonem. Jego imię oznacza gotującą się lub wrzącą wodę i jest zachowane w licznych nazwach miejsc, m.in. w Bourbonne-les-Bains (dep. Haute-Marne, Francja), dawniej Aque Borvis. Towarzyszką B. była Damona („Boska Krowa”). BOSORKANY (węg. „czarownica”) - postać mitologiczna w węgierskiej...
Read More

BONA DEA (łac. „Dobra Bogini”)

Rzymska bogini związana z kultem -■ Faunusa. W mitach jest jego żoną lub córką, która nie chce mu ulec. Uznawano ją za boginię rolnictwa i zdrowia. W Rzymie miała swoje sanktuarium u stóp Awentynu, gdzie w świętym gaju kobiety i dziewczęta obchodziły co roku misteria ku jej czci. Obrzęd miał charakter agrarny, o czym świadczy wykluczenie z niego mężczyzn. Zob. też - Maja. BORE...
Read More

BOGINKI

Żeńskie postacie demoniczne Słowian zach. o różnorodnych funkcjach. Utożsamiane z dziwożonami, rusałkami i topielicami, są prawd, złożeniem kilku różnych demonów przyrody. B. upodobały sobie brzegi zbiorników wodnych, także lasy i jaskinie, skąd wychodzą nocą, najczęściej latem w noce księżycowe, by w postaci ubranych na biało lub nagich młodych dziewczyn z rozpuszczonymi włosa...
Read More

BOGINI-MATKA

Naczelne bóstwo rolniczych kultur neolitycznych o cechach bliskowschodniej Magna Mater. Jej zakres działań stanowi rozwinięcie paleolitycznej Władczyni Zwierzyny ( Potnia Theron), kojarzącej pierwiastek kobiecy z płodnością i obfitością. Jako bóstwo chtoniczne staje się Boginią Śmierci w Życiu, rządzącą wzrastaniem roślin oraz narodzinami i życiem ludzi, a także plonami, śmierc...
Read More
error: Content is protected !!