ADAPA (bab.)

Bohater mitu babilońskiego o poszukiwaniu nieśmiertelności, podopieczny boga Ea, jeden z 7 mędrców, pomagający w zaklęciach przeciwko demonowi Lamasztu, sprawcy chorób niemowląt. Pochodzący z II tysiącl. p.n.e. mit przedstawić A. jako władcę i kapłana w nadmorskim Eridu. W czasie połowu łódź jego wywrócił wiatr pd., za co A. złamał mu skrzydła i przez 7 dni zapanowała cisza. Bó...
Read More

ADAKAS ZIWA (mand. „Ukryty Adam-Blask”)

W mandaizmie strażnik makrokosmosu, jego dusza, posłaniec do niego wysłany. A. jest duchem opiekuńczym rodzaju ludzkiego, strażnikiem płodu w łonie matki. ADAM .(hebr. ’adam - „człowiek”, „Adam”, od ’adamah „ziemia”; sumer. adamu - „mój ojciec”; akad. admu - „zrodzony”) Postać biblijna, pierwszy człowiek albo rodzaj ludzki. Stworzenie A. jest opisane dwukrotnie na początk...
Read More

ACZAKOIK (arapesh „Wielka Kobieta”)

Jedna z pary istot najwyższych Arapeszów (Nowa Gwinea). Główne bóstwo żeńskie, prawzór kobiecości, pramatka ludzkości. Jest też herosem kulturowym oraz postacią dema. Zmieniona w kazuara rozkazała się zabić, a z jej kości wyrosły rośliny jadalne. Odtąd w postaci kazuara pożera młodych mężczyzn w czasie inicjacji. Jej łono jest otchłanią piekieł. Księżyc jest jej okiem. AD - le...
Read More

ACAN

W rei. Majów bóg trunku o nazwie balche, używanego przez Indian do dziś w celach rytualnych. ACHILLES (gr. Achilleus) - jeden z najsławniejszych bohaterów greckich uczestniczących w wojnie trojańskiej. Był synem Pe- leusa, władcy Ftyi (Tesalia), i nereidy Tetydy. Matka, chcąc zapewnić A. nieśmiertelność, zanurzyła go w wodach Styksu, dzięki czemu jego ciało stało się odporne n...
Read More

ABRAHAM (hebr. – wg etymologii ludowej

„Ojciec Mnóstwa”; akad. a-ba-am-ra-am - „Kochaj Ojca”), Abram (bab. abi-rami - „Mój Ojciec Jest Wzniosły”) - postać biblijna, pierwszy z 3 patriarchów Izraela. Wg tradycji biblijnej (Rdz 11, 25-26; 10), A. pochodził z Ur w pd. Mezopotamii, był synem Tarego, potomkiem Sema, syna Noego. Na rozkaz Jahwe wywędrowal wraz z rodziną do Charanu, a po śmierci ojca stamtąd do Kanaanu. Ko...
Read More

ABATUR (mand. „Pan Wagi”)

Weschatologii mandejskiej postać niebiańska. A. waży dusze po śmierci na swej wadze, porównując je z duszą Seta ( Szitila), najczystszą z wszystkich dusz ludzkich. ABEL (hebr. hebel - „nikłe tchnienie”; akad. aplu - „syn, dziedzic”) - postać biblijna, syn Adama i Ewy. Wg Rdz 4, 1-16, A. był pasterzem i składał pierwociny trzody na ofiarę dla - Jahwe, a jego starszy brat - Kain ...
Read More

ABAASY, abassy

U Jakutów (Syberia) złe duchy. Powodują choroby, żywią się duszami (kuł) ludzi i zwierząt. Dzielą się na 33 rody. A. Górnego Świata są duchami szamańskimi, występującymi w postaci olbrzymów, często także czarnych kruków. A. Dolnego Świata mają postać potworów, jednonogich, jednorękich i jednookich istot o żelaznych szponach i dziobach, szkodzących ludziom. Ży wią się surowym po...
Read More

AARON (hebr. ‚Aharoń)

Postać biblijna, syn pierworodny Am- rama i Jochabed z pokolenia Lewiego, brat Mojżesza i Miriam, pierwszy arcykapłan izraelski. O działalności A. u boku Mojżesza, związanej z wyprowadzeniem ludu Izraela z Egiptu, mówi Pięcioksiąg. A. ściągnął na Egipt pierwsze 3 plagi: zamianę wody Nilu w krew, szarańczę i jadowite muchy. Pod nieobecność Mojżesza, pod naciskiem ludu, u stóp gó...
Read More
error: Content is protected !!