AJYY, ajy (jakuc. „stwórcze”)

Jakuckie (Syberia) dobre, „jasne” bóstwa Górnego i Środkowego Świata, przedstawiane w postaci pięknych i bogatych ludzi. Jakuci pochodzą od nich, dlatego nazywają siebie a. dżouo - „naród a.” A. stworzyły pożyteczne zwierzęta, konie, bydło i czuwają nad ich rozdziałem, dlatego też składano im ofiary wyłącznie bezkrwawe. Rządzą pogodą i wiatrami, a także ogniem. Podlegają Urung ...
Read More

AJAS

W mit. greckiej: 1. Ajas syn Ojleusa z Lokrów, zwany Małym. Jeden z głównych bohaterów greckich w wojnie trojańskiej. Odznaczał się odwagą, okrucieństwem, zręcznością i kłótliwością. Po zdobyciu Troi znieważył Kassandrę, która szukała schronienia u ołtarza bogini Ateny. Za to przewinienie Atena spowodowała jego śmierć w czasie powrotu do ojczyzny. 2. Ajas syn Telamona z Sala- m...
Read More

AILILL

W mit. irlandzkiej król Connachtu, mąż Medb. Występuje w sadze Tain Bó Cuailnge („Uprowadzenie Bydła z Cuailn- ge” - obszar Cooley w hr. Louth, Irlandia). Przedstawiony jest jako słaby mężczyzna, uległy swojej żonie. Został zabity przez Conalla. W islamie ulubiona żona Proroka Muhammada. Córka Abu Bakra, popierała „wrogów Alego”. Obdarzana czcią przez sunnitów, ostro krytykowan...
Read More

AIDO-HWEDO (fon Da Aido Hwedo – „Moc Wężowa z Why- dah”)

U Fonów (Afryka) Tęczowy Wąż, pyton Dangbe, wyobrażenie mocy pierwotnego chaosu i praziemi, wieczności czasu. Pierwsza istota, niekiedy uważany za stwórcę Ziemi, częściej za kształtującego rzeźbę terenu. Woził na grzbiecie bóstwo Mawu. Spoczywa w kosmicznych wodach, podtrzymując Ziemię. Jego niebiańskim odbiciem jest łuk tęczy. Kiedy głodny porusza się, następują trzęsienia zie...
Read More

AHTI, Ahto

W mit. fińskiej bóstwo akwatyczne wyobrażane zwykle w postaci starca, wiązane także z lasem, wiatrem i ziemią. W Kalewali (zob. Kaleva) zielonobrody król mórz, jezior i rzek, małżonek Vellamo, bogini wód i opiekunki żeglarzy, nazywany jest konsekwentnie Ahto dla odróżnienia od herosa A. ( Kaukomieli). AHUILTÉOTL (azt. „Bóg Występku”) W rei. azteckiej patron próżniaków i włó...
Read More

AHAJUTA ACZI (zuni Ahayutah Achi – „Bracia Wojny”)

U Zuni (Ameryka Pn.) para katczinów - herosów kulturowych i tricksterów. Związani z gromem i spadającymi gwiazdami, kojarzeni z Wenus w obu postaciach, poczęci przez Słońce z dziewicą-wcieleniem wodospadu, wychowani przez babkę Kobietę-Pająka. Poszukując swego niebiańskiego ojca, dokonali wielu bohaterskich czynów, zabijali potwory, stworzyli rzeźbę terenu oraz zapewnili ludzio...
Read More

AGNI (sanskr. Agni)

Indyjski bóg ognia, zwany „zjadaczem ciał”, obok - Waju (lub Indry) i - Surji, pierwszy z trójcy bogów okresu wedyjskiego. Związany z ziemią. Jest kapłanem bogów, pośrednikiem między bogami i ludźmi oraz świadkiem ich czynów, opiekunem domostw. W mit. uznawany był za syna mędrca Angirasa lub za syna boga - Brahmy. Chociaż jest wiele jego wyobrażeń, zwykło się go przedstawiać ja...
Read More

AGAMEMNON (gr. Agamemnón)

Jeden z głównych bohaterów greckich w wojnie trojańskiej, król Myken i Argos, naczelny wódz wojsk oblegających Troję. Był synem Atreusa i Aerope, a bratem Menelaosa. Poślubił Klitajmestrę, córkę Tyndareosa i Ledy, siostrę Heleny (którą poślubił Menelaos), i miał z nią 4 dzieci: Ifigenię, Elektrę, Chrysotemis i Orestesa. Czyny wojenne A. opisuje Iliada, natomiast wg Odysei przeż...
Read More

AFRODYTA (gr. Afrodite, od afros – „piana morska”)

Jedna z najsławniejszych bogiń w panteonie greckim, zaliczana do „dwunastki olimpijskiej”. Jej imię nawiązuje do znanego mitu, wg którego A. wyłoniła się z morza u wybrzeży wyspy Kytery lub Cypru - byłaby więc córką - Uranosa, którego genitalia - odcięte przez Kronosa spadły do morza i tam spłodziły boginię. Wg innej popularnej opowieści, była córką Zeusa i Dione. Jednak wiele ...
Read More

ADONIS

Bóstwo pochodzenia fenickiego lub syryjskiego (sem. adon - „pan”). A. miał być synem króla Asyrii Tejasa (lub króla Byblos, Fojniksa) i jego córki, Smyrny, albo też synem króla Cypru Kinyrasa i jego córki, Myrry. W każdej z tych wersji ojciec popełnia kazirodztwo w sposób nieświadomy. Kiedy sprawa wychodzi na jaw, ojciec postanawia ciężarną córkę zabić. Smyrna (lub Myrra) oddaj...
Read More
error: Content is protected !!