W mit. celtyckiej bogini z Tuatha De. Wg Glosariusza Cormaca, znawczyni filidhecht (poezji i tradycyjnego nauczania), jak również wróżenia i przepowiadania, dlatego też była czczona przez filidh (warstwa uczonych, filozofów). Wg tegoż tekstu, była córką Dagdy i miała 2 siostry o tym samym imieniu. Jedna z nich była patronką leczenia, a druga kowalstwa. W Galii 3 B. zwane są również 3 matronami lub boginiami-matkami. O wysokim prestiżu B. może świadczyć fakt, że jej imię było używane jako synonim „bogini”. B. była również znana Celtom brytyjskim, którzy nazywali ją Briganti, i prawdopodobnie od jej imienia zostało nazwane plemię Brigantes. Cezar identyfikuje ją z rzymską Minerwą. W Lebor Gabala Erenn („Księdze Najazdów”) B. jest zwana patronką rolnictwa i opiekunką zwierząt domowych. Była przedstawiana z dwoma wołami i knurem. Imię pogańskiej bogini przetrwało do dzisiaj w imieniu św. Brigidy, która jest uważana za patronkę zwierząt gospodarskich. Jej święto, obchodzone pierwszego dnia wiosny (1 lutego), było niegdyś znane jako Oimelg lub Imbolg i oznaczało poród – nawiązanie do narodzin młodych zwierząt na wiosnę. Średniowieczni pisarze przedstawiali B. jako Brig, małżonkę Bresa.
BRIHASPATI, Brahmanaspati (sanskr. Brhaspati – „Pan Modlitwy”) – indyjski bóg, nazywany nieraz pierwszym kapłanem i składającym ofiary potężnym „ojcem bogów”. Jego wysoka pozycja w okresie rytualizmu hinduskiego brała się z niezwykłego znaczenia, jakie przypisywano ofierze. Zgodnie z myślą wedyjską ofiara nie tylko byłą przyczyną świata, ale jest tym, co go nieustannie podtrzymuje w istnieniu.

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *