W mit. indyjskiej wojowniczy potomkowie bohaterskiego króla Bharaty, wspominani w hymnach Rig Wedy. Innym człowiekiem o tym imieniu był pierwszy z władców ludzkości, znany ze swego pełnego ascezy życia i oddania dla boga Wisznu.

BHARADWADZA (sanskr. Bharadvaja)

Indyjski mędrzec i wieszcz, uważany za autora niektórych hymnów wedyjskich, opiekun Pandawów. Jedna z legend mówi o tym, że był synem dwóch ojców – Brihaspatiego oraz Utathji. Będąc jeszcze w łonie matki, został z niego wyrzucony przez swego brata, stąd (ludowa) etymologia jego imienia bhara-dwa-dżam\ „pielęgnuj syna dwóch ojców”. BHISZMA (sanskr. Bhisma – „Straszliwy”) – jeden z bohaterów indyjskiego eposu Mahabharata („Wielka wojna Bharatów”). Chociaż opowiedział się po stronie -+ Kaurawów, był niekwestionowanym autorytetem dla wszystkich. Został śmiertelnie raniony przez Ar- dżunę, lecz dzięki sile jogi odwlókł moment śmierci o 58 dni, podczas których udzielił nauk o istocie świata i człowieka. BHRIGU (sanskr. Bhrgu) – wielki mędrzec i wieszcz (riszi) indyjski, jeden z praojców ludzkości. W Padma Paranie jest mowa o tym, że wielcy riszi naradzali się nad tym, który z bogów jest bogiem najwyższym, i postanowili to sprawdzić, zlecając to zadanie B. Po niepowodzeniach z innymi bogami B. przybył do śpiącego wtedy Wisznu i obudził go, stąpając na jego pierś. Wisznu nie obraził się na mędrca, lecz przyjął go serdecznie, i wtedy Bhrigu ogłosił wyższość Wisznu nad innymi bogami.

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *