Główna bogini panteonu lidyjskiego, wcześnie utożsamiona z grecką Artemidą. Najważniejsze centrum kultowe znajdowało się w Efezie, gdzie Grecy wznieśli dla niej (ale już pod imieniem Artemidy) wspaniałą świątynię. ARTIO – w mit. galijskiej żeński odpowiednik boga Artaiosa, przedstawiona na tronie, naprzeciw którego stoi niedźwiedź. Czczona przez Helwetów w dzisiejszym Bernie (Szwajcaria). Niedźwiedź znajduje się po dziś dzień w herbie tego miasta.
ARTUR – w mit. celtyckiej (walijskiej i brytańskiej) legendarny król Brytanii, nieślubny syn Uthera Pendragona, króla Brytów i Igrain, żony Garloisa – księcia Kornwalii. Był wychowywany przez czaro- dzieją Merlina. Etymologia jego imienia jest związana z niedźwiedziem. Żoną A. była Ginewra. Wraz z Rycerzami Okrągłego Stołu rezydował na zamku Camelot. Posiadał magiczny miecz Excalibur. Po bitwie, w której raniono go śmiertelnie, został zabrany przez 3 wróżki do Avalonu. A. jest bohaterem cyklu legend pt. „Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu”. ARUNA (hetyc. Aruna – „Morze”, „Ocean”) – hetycki bóg morza (oceanu) otaczającego świat. Wedle jednej z wersji mitu, powaśniony z ludźmi A. uprowadził boga-Słońce. W zachowanej późniejszej (przełożonej z huryckiego) wersji tego mitu A. ukrył boga-Słońce, gdy ten go odwiedził. Po zaginionego boga wyruszył Telipinu. A. uwolnił boga-Słońce, a własną córkę wydał za Telipinu.

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *