W mit. scytyjskiej lunarna bogini utożsamiana przez Herodota (IV, 59) z niebiańską Afrodytą (Afrodyta Urania). Przypuszcza się, że A. była personifikacją Księżyca. ARGONAUCI (gr. Argonautai) – w mit. greckiej uczestnicy wyprawy po złote runo, zorganizowanej przez Jazona z Jolkos. Było ich około 50, a nazwa pochodzi od statku „Argo”, którym płynęli. Do najbardziej znanych Argonautów zaliczani są; Jazon (wódz), Argos (konstruktor statku), – Orfeusz (śpiewak tracki), Amfiaraos i Mop- sos (wieszczkowie), Zetes i Kalais (synowie Boreasza), Kastor i Polydeukes ( Dioskurowie), Tryton oraz w pierwszej części wyprawy Herakles. Poza tym wymienia się też: Admeta, Periklymeno- sa, Eurytosa, Augiasza, Peleusa i Telamona. A. wyruszyli z tesalskiego portu Pagasaj i płynęli przez Hellespont, Propontydę, Bosfor aż do Kolchidy na Kaukazie, gdzie znajdowało się złote runo. Król Ajetes zgodził się wydać Jazonowi runo pod warunkiem wykonania kilku niezwykle trudnych zadań. Zakochana w Jazonie córka króla, Medea, pomogła mu w spełnieniu tych warunków. Runo zostało zdobyte i A. poprzez Morze Czarne i Dunajem (w górę rzeki) dotarli do Adriatyku. Po wielu przygodach (m.in. w kraju Celtów, u Kirke, w cieśninie Scylli i Charybdy, u Feaków, w Libii, na Krecie) A. powrócili do Jolkos.

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *