W mandeizmie jeden z 3 wyższych duchów, obok Hibila i Szi- tila. A. jest personifikacją rodzaju ludzkiego, opiekunem mandej- czyków. Wstawiał się za nimi w Jerozolimie, Mezopotamii i Partii. Jako właściwy Syn Człowieczy przeciwstawiany był Jezusowi. ANUSZAWAN SOSANWER (z irańs. Anuszirwan [„dusza nieśmiertelna”] i orm. sosanwer. sosi – „platan”, mer – „dar”, „ofiarowanie”) – w mit. ormiańskiej wnuk Ary Gehecika, mądry i utalentowany młodzieniec, personifikacja platanu lub świętego gaju platanów koło Armawiry (stolicy i centrum religijnego staroormiańskiego Arart- skiego królestwa). Był ostatnim prawowitym władcą Armenii z rodu Hayka. Panował jako lennik Asyrii przez 63 lata. Do A. S. jako ducha świętego platanu zwracano się o przepowiednie. Wróżono z szelestu liści drzew.

ANZU (sumer. „burza, wiatr”; dawniej czytano Zu albo Imdugud)

W mit. sumeryjskiej ptak-burza przedstawiany w postaci orła z lwią głową. We śnie króla Gudei z Lagasz (ok. 2144-2124 r. p.n.e.) A. stoi na dwóch lwach. W sumeryjskim eposie o królu imieniem Lugalbanda (ojcu? Gilgamesza, ok 2700 r. p.n.e) władca, znalazłszy się w niedostępnych górach kraju Zabu, wydostaje się stamtąd przy pomocy ptaka A., zjednawszy go sobie troską o pozostawione pisklęta A. Mit Gilgamesz i Enkidu w świecie podziemnym mówi o tym, jak Gilgamesz przepędza ptaka A. z pisklętami z drzewa huluppu., przesadzonego przez Inanę do Uruk. Według starobabilońskiego mitu o Anzu i Ninurcie, pełniej zachowanego w wersji nowoasyryjskiej, ptak A. był zaufanym posłańcem boga Enlila. A. nadużył tego zaufania i kiedy Enlil w czasie kąpieli odłożył insygnia, ten zabrał mu tablice przeznaczeń i odleciał w góry, powodując przerażenie bogów. Wezwania o odzyskanie tablic, skierowane najpierw do bogów Adada i Szary, podejmuje bóg Ninurta (w wersji starobabilońskiej bóg Ningirsu).

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *