W rei. zoroastryjskiej jeden z 6 – Amesza Spentów, w świecie fizycznym przejawia się w drzewach i roślinach. Jej obrazem jest kosmiczne drzewo, najprawdopodobniej „Drzewo Białej Haomy”, którego gałęzie rodzą owoce nieśmiertelności. Zawarta jest w nich siła, moc, regeneracja. Pod koniec świata zostanie z niego sporządzony napój nieśmiertelności. AMESZA SPENTY (Amesza Spenta – aw. amesa – „nieśmiertelny”; spanta – „posiadąjacy moc, siłę”, por. bałt. słow. sventas, poi. „święty”) – wedle rei. zoroastryjskiej, zanim Ahura Mazda przystąpił do stworzenia świata ze swojej własnej istoty – światła – wyłonił sześć A. M. – „Świętych Nieśmiertelnych”, z którymi on sam tworzy heptadę. Są oni jego emanacjami, bytami moralnymi, z których każdy przejawia się w pewnym, tylko do niego należącym żywiole, oraz odpowiadającej temu żywiołowi materii. A. S. to czynna, ukryta w każdej rzeczy energia. A. S. (- Wohu Manah, Chszatra Wairja, Asza Wahiszta, Amertat, Haurwatat, – Spenta Armaiti) stworzyły niebo, wodę, ziemię, drzewa, zwierzęta. Siódmą kreacją samego Ahura Mazdy był człowiek. Będąc podstawą i pierwotną substancją, A. S. tworzą szkielet świata. Są odpowiedzialne za swe kreacje.

AMFIARAOS

Heros, a później bóg grecki, czczony zwłaszcza w Oropos (pogranicze Attyki i Beocji). Był synem Oiklesa (lub Apollona) i Hypermestry, potomkiem wielkiego wróżbiarza i kapłana Melampusa, oraz władcą Argos, znanym ze szlachetności, męstwa i posiadania daru wieszczego. A. objawiał przyszłość w postaci widziadeł sennych. Miał też moc uzdrawiania chorych. Brał udział w wyprawie Argonautów. Pomimo iż znał przyszłość, uczestniczył w wyprawie „siedmiu przeciw Tebom”, która zakończyła się klęską. W czasie odwrotu, na rozkaz Zeusa, został (wraz z rydwanem) pochłonięty przez ziemię. Z czasem uznano, iż zdarzyło się to w Oropos, więc zbudowano tam świątynię, przy której funkcjonowała bardzo znana wyrocznia. Beoci uznali go za swego herosa, a mieszkańcy Oropos – za boga (w V w. p.n.e.).

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *