Najwyższy i jedyny bóg w panteonie muzułmańskim, (znany także z tradycji przedislamskiej), twórca świata i ludzi, wszechmocny, potężny, miłosierny, sprawiedliwy. Ma 99 imion, którymi człowiek może się do niego zwracać (w zależności od kontekstu i sytuacji). Najważniejsze z nich to Ar- -Rahman – bóg darzący miłosierdziem i łaską (rahmą) ale i zjednoczony z człowiekiem węzłami krwi; rabb – „Pan” (bóg jest bowiem „Panem Świata”); al-alim – „Wszechwiedzący”; al-hakim – „Mądry”, al-aziz – „Potężny”.

ALMOS (węg. „Wyśniony”)

Postać historyczna z IX w. n.e, a jednocześnie węgierski heros kulturowy pochodzący, wedle tradycji, z rodu Attyli; ojciec Arpada. Jego matka miała sen, w którym została zapłodniona przez Turula. A. jest wedle wierzeń ludowych jednym z wielu wcieleń bohaterów, który uczestniczy we wszystkich bojach Węgrów. ALOADZI (gr. Alóadai) – w mit. greckiej dwaj synowie Posejdona, Otos i Efialtes, których urodziła mu Ifimedeja, żona Aloeusa. Byli oni olbrzymami i co roku rośli o łokieć wszerz i sążeń w górę. Gdy mieli 9 lat, ich barki były szerokie na 4 m, a wzrost wynosił 17 m. Postanowili wówczas wypowiedzieć wojnę bogom. W tym celu na górze Olimp ustawili Ossę, a na niej Pelion, grożąc, że wedrą się do nieba. Przez 13 miesięcy trzymali Aresa skutego łańcuchem w brązowym garnku, aż uwolnił go Hermes. Czyny te i zuchwałość ściągnęły na A. gniew bogów. Zeus poraził ich piorunem, a w Hadesie kara ich trwała nadal – przywiązano ich wężami do słupa, a krzycząca sowa dręczyła ich bez końca.

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *