W mit. fińskiej bóstwo akwatyczne wyobrażane zwykle w postaci starca, wiązane także z lasem, wiatrem i ziemią. W Kalewali (zob. Kaleva) zielonobrody król mórz, jezior i rzek, małżonek Vellamo, bogini wód i opiekunki żeglarzy, nazywany jest konsekwentnie Ahto dla odróżnienia od herosa A. ( Kaukomieli).
AHUILTÉOTL (azt. „Bóg Występku”)

W rei. azteckiej patron próżniaków i włóczęgów. AHURA MAZDA, Hormuzd, Ormuzd, Ohrmuzd (aw. Ahura Mazdah – „Pan Mądry”) – najwyższy bóg w zoroastryjskim panteonie. Pan światłości, mądrości i wszechwiedzy, twórca świata i ludzi. Świat stwarza przy pomocy -+ Amesza Spentów najpierw w duchowej formie ménog. Potem (po 3 tysiącleciach) w formie materialnej – getlg, która jest prototypem świata materialnego (płaska ziemia, jeden człowiek, jedna krowa, jedno drzewo bez kory i gałęzi etc\ ponadto świat trwa zakrzepły w bezruchu). Decyzja A. M. o uruchomieniu czasu (mierzonego obrotem gwiazd) rozpoczyna okres zamieszania gume- ziszn (trwający 6000 lat) – walki z siłami – Arymana. Okres ten zakończy Fraszo-kereti – „Dzień Sądu Ostatecznego”, po którym nastąpi zmartwychwstanie ludzi prawych i okres wiecznej szczęśliwości. Zło zostanie unicestwione.

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *